Všeobecný seminář

Všeobecný seminář seznamuje studující s LGBT lidmi, jejich životem a problémy, kterým mohou v naší společnosti čelit. Nejprve studující získávají základní znalost termínů popisujících různé sexuální a genderové menšiny a učí se kritickému přístupu ke společenským stereotypům. Poté mají možnost zažít na vlastní kůži významné problematické momenty ze života LGBT lidí, jako je například coming-out. Na závěr se studující dozvědí o stavu LGBT práv v různých zemích světa a součástí semináře je i diskuze na témata, která obvykle studenty zajímají, jako jsou partnerské vztahy LGBT lidí a jejich případné problémy v kolektivu.

Tento typ semináře je ideálním vstupem do tématu LGBT osob, ale je také vhodným doplněním zážitkových aktivit k popisným informacím, které studující získávají v rámci běžné výuky. Je také možné na tento seminář navazovat dalšími typy seminářů, protože již mají nutnou znalost a empatii vůči LGBT lidem.

Seminář probíhá interaktivně za velké míry zapojení studujících, a proto je vhodný pro SŠ, SOU, gymnázia i druhý stupeň ZŠ.

Objednejte si seminář na vzdelavani@proudem.cz

 

 

↑ zpět na Duhové vzdělávání