Staňte se partnery projektu

Duhové semináře

Duhová školeníDuhové vzděláváníDuhová prevenceDuhové materiály

O projektu

Hlavním cílem Duhových seminářů, jejichž součástí je projekt Neviditelné menšiny, je seznámit moderní základní a střední školu, jejich studující i vyučující, budoucí odborníky i odborníky z řad pedagogů a sociálních pracovníků se životem LGBTI osob a s proměnami a důvody, proč máme tendenci někoho do skupiny tzv. genderových menšin zařazovat a někoho ne.

Dosud běžně realizovaná sexuální výchova se zpravidla úzce zaměřuje na sexuálně-hygienická a zdravotní témata, třebaže lidská emocionalita a sexualita jsou fenomény mnohem složitější, prostupující běžné životy dospělých stejně jako životy dospívajících. Sociální, historické a kulturní aspekty romantického života, které jsou zdrojem našich identit, se stejně tak snadno mohou stát pramenem mnohých stereotypů, nepochopení, marginalizace, diskriminace či přímo šikany. Příčiny těchto problémů vedoucích ke stigmatizaci nebo exkluzi dotčených studujících, jsou příliš často pro ostych opomíjeny nebo i záměrně přehlíženy.

Témata týkající se LGBT lidí jsou proto ve všech našich dílčích projektech zasazena do širšího rámce, a tak otevírají například následující oblasti: co je to normalita, z čeho pramení diskriminace, jak se naše společnost historicky mění a jak se mohou v různých kulturách lišit pojetí toho, co my vnímáme jako přirozené a jednoznačné. Semináře pomáhají vyslechnout a pochopit své spolužáky, spolužačky a šířeji i poznat svět, ve kterém žijeme. Toto poznání je vhodné všeobecně pro prevenci rizikových jevů, jako je homofobní nebo transfobní šikana. 

Naše aktivity každým rokem rozšiřujeme. V současné době vedle již klasické nabídky vzdělávacích seminářů (Duhové vzdělávání) nabízíme ve spolupráci s organizací Jules a Jim certifikovaný preventivní seminář (Duhová prevence), dále školení pro sociální pracovníky a pracovnice a pro budoucí vyučující (Duhová školení) nebo celonárodní výzkum k prevenci homofobie.

POZNÁMKA: Od roku 2020 jsme z kapacitních důvodů zastavili činnost v této oblasti.