Kontakt

Semináře realizuje a tento portál spravuje PROUD, Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, ve spolupráci s Charlie, queer sdružením Univerzity Karlovy, a olomouckým sdružením Ollove. Preventivní program je realizován ve spolupráci s organizací Jules a Jim.

Za finanční podporu děkujeme:

Projekt Neviditelné menšiny byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Kontaktujte nás na vzdelavani@proudem.cz.

Výkonná a kontaktní osoba za PROUD

Petr Pávek
petr.pavek@proudem.cz
728 141 668

 

Adresa

PROUD o. s.
Opatovická 12
110 00 Praha 1