Seminář o trans identitách a možnostech sebevyjádření

Translidé se mnohdy nacházejí na okraji euro-americké společnosti. Nezřídka musí čelit různým formám stigmatizace, diskriminace a ponižování.

Cílem semináře je:

Tento typ semináře je ideálním vstupem do tématu trans osob, kterým se běžně kurikulum příliš nevěnuje, případně lze zařadit jako návazný seminář po všeobecném. Je také možné pro stejné studující později uspořádat společensko-vědní seminář, protože již mají nutnou znalost a empatii vůči LGBT lidem.

Seminář probíhá interaktivně za velké míry zapojení studujících, a proto je vhodný pro SŠ, SOU, gymnázia i druhý stupeň ZŠ.

Objednejte si seminář na vzdelavani@proudem.cz

 

 

↑ zpět na Duhové vzdělávání