Dějepisný seminář

Tento seminář přináší příklady a zkušenosti z historie, které popisují způsoby perzekuce a emancipace gayů a leseb ve světě a v českých zemích. Tato témata „perzekuce“ a „emancipace“ nejsou totiž typická jen pro LGBT lidi, ale obsahují univerzální mechanizmy vytváření a udržování moci v různých společnostech například tím, že se ze společnosti různými způsoby odstraňují elementy, s nimiž se dominantní ideologie neumí vyrovnat. Stejně tak způsoby emancipace různých marginalizovaných skupin včetně LGBT osob vykazují jisté univerzální prvky.

V semináři budou studující konkrétně seznámeni:

Seminář je z velké části veden formou prezentace, ale zařazuje do výuky i interaktivní a zážitkové prvky. Ideálně se hodí jako návazný seminář po všeobecném semináři.

Objednejte si seminář na vzdelavani@proudem.cz

 

 

↑ zpět na Duhové vzdělávání