Společensko-vědní seminář

Tento seminář má studující seznámit především s pojmy, jako je normativita, deviace, stereotyp, gender a sexualita, způsobem, jakým jsou zkoumány především ze sociologického a antropologického hlediska. Účelem tohoto semináře je poukázat na rozmanitost toho, co je v rozličných společnostech považováno za běžné či naopak abnormální, dále rozvíjí debatu nad tím, jak vzniká právo k označování určitých jevů jako normálních či výjimečných.

Zamýšlí se nad problematikou genderu a sexuality a pokouší se žákům vysvětlit, že rozmanitost, ať už genderová, sexuální či jiná, byla v lidské společnosti odjakživa a je její přirozenou součástí. Má tak vyvolat pochopení pro jevy, jež jim mohou připadat nepatřičné či nevhodné, přitom jsou ale v jiných částech světa zcela běžné, tím je tedy mají podnítit k větší otevřenosti vůči rozdílům, jež jsou přirozenou součástí i naší společnosti.

Seminář je z velké části veden formou prezentace, ale zařazuje do výuky i interaktivní a zážitkové prvky. Ideálně se hodí jako návazný seminář po všeobecném semináři nebo semináři o trans identitách.

Objednejte si seminář na vzdelavani@proudem.cz

 

 

↑ zpět na Duhové vzdělávání